Köpvillkor

Beställning: Beställning kan göras via e-post, per brev (till: Solarit AB Humlegatan 27A , 722 26 Västerås) eller via telefon 021-33 80 170.

Du kan köpa varor om du har en fast adress i Sverige. Är Du under 18 år ska beställningen vara godkänd av målsman.

Vid beställning över Internet träffas avtal om köp först efter det att Solarit bekräftat beställningen genom skriftlig orderbekräftelse till kundens e-postadress eller muntligt per telefon. Efter av kund gjord beställning äger Solarit inte rätt att ändra villkoren.
Priser/Betalningsvillkor: Alla priser är inklusive moms, dock tillkommer frakt.
Betalning sker via postförskott, faktura, förskottsbetalning eller kontant. Solfångare och andra tunga eller skrymmande produkter levereras fraktfritt vid order över 20000kr.

Leverans: Varorna levereras normalt med Posten, DHL, TNT eller fritt vårt lager (Humlegatan 27A, 722 26 Västerås).
Normalt levereras solpaneler och tillbehör till dessa inom 10 arbetsdagar.
Vid transport från Solarit till kund är Solarit ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till Solarit är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

Transportskada: Skador som upptäcks vid avhämtning ska anmälas direkt till speditören och skador som upptäcks vid uppackning ska anmälas till Solarit. Upptäckt skada ska anmälas inom 8 dagar från leveransdatum.
Outlöst paket: Löser du inte ut ditt paket kommer vi att debitera dig för samtliga fraktkostnader, åt båda hållen, samt postförskottsavgift/efterkravsavgift. Samtliga betalningsärenden bevakas av Inkasso.

Returer och reklamationer: Du har rätt till 7 dagars öppet köp. Vid retur ska varan vara förpackad i originalemballage och vara oanvänd. Returer och reklamationer ska skickas till en av oss meddelad adress och sker på kundens bekostnad och risk. Solarit har rätt att debitera kunden för omkostnader orsakade av den returnerade ordern.

För nyttjande av returrätt, krävs att Du kontaktar Solarit för erhållande av returnummer. Observera att erhållen retursedel och/eller returnummer ej kan likställas med godkänd retur och att erhållet returnummer är giltigt i 14 dagar. Produkt som returneras till Solarit utan returnummer behandlas ej, utan återsänds till köparen med debitering för fraktkostnad.
Vid reklamation förbehåller Solarit sig rätten till produktkontroll av returgods. I det fall returgods vid kontroll visar sig felfri, debiteras en testavgift på 300 kr (inkl moms). Solarit förbehåller sig vidare rätten att avgöra om produkt som returnerats och som utgör godkänt returärende, skall ersättas med identisk produkt, likvärdig produkt, repareras eller krediteras. Icke godkända returer återsänds till kund med debitering av fraktkostnad.

Äganderättsförbehåll: Produkten förblir Solarits egendom tills dess att den blivit fullt betald. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst. Köparen förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt förfoga över produkten, utan Solarits skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till kunden.

Tryckfel/avvikelser från teknisk data: Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar i form av byte av fabrikat där varorna är likvärdiga. I dessa fall kontaktar vi alltid kunden innan leverans.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella tekniska såväl som typografiska felaktigheter samt för slutförsäljning. Vi förbehåller oss även rätten till prisjusteringar i den mån prisförändringar skett utanför vår kontroll.
Solarit ansvarar inte för innehållet i dokument på andra webbplatser som Solarit länkar till. Alla namn och beteckningar som omnämns är i förekommande fall skyddade varumärken innehavda av respektive företag.